Zpráva z pobytu ve Velké Británii – Martina Bártová

V rámci projektu Bez Bariér podpořeném programem Erasmus +Grundtvig byly do Velké Británie, konkrétně do Londýna, vyslány dvě zástupkyně organizace Bezmezí, o. s.: Mgr. Martina Bártová (1. 10. – 22. 11. 2014) a Mgr. Lenka Pláteníková (2. 11. – 22. 11. 2014).

Cílem projektu bylo zjistit, jak funguje sociální inkluze v praxi jiné země, jak ji můžeme podpořit v České republice, a inspirovat se v oblasti odstraňování bariér na všech úrovních.

Fotogalerii naleznete ZDE 

V rámci mého pobytu jsem byla zapojena do každodenního chodu organizace Joy of Sound, která se zabývá sociální inkluzí, a k tomu využívá různé umělecké metody. Tato organizace pořádá workshopy, které jsou otevřené pro účastníky s různými možnostmi úrovně sebevyjádření (lidé s kvadruplegií, mutismem, mentální retardací, Alzheimerovou chorobou, apod.).

Jádro workshopů Joy of Sound je hudba. Účastníky jsou vedle handicapovaných osob s různou úrovní schopností také jejich osobní asistenti a dobrovolníci organizace. Skupinu vede vždy facilitátor, který pro komunikaci využívá různé signály a znaky.

Skupinová improvizace začíná a končí signálem pro TICHO. Během improvizace účastníci hrají na hudební nástroje, zpívají, nebo se jinak vokálně, příp. pohybově projevují. Místnost je naplněna různými zvuky a stoupající energií, která všechny nabíjí. Poté, co improvizace dosáhne maxima, ztišuje se až do úplného ticha. V tomto tichu celá skupina hledá tzv. “moment of SILENCE/moment TICHA“. Ten může trvat pouhý okamžik, nebo i celou minutu. Každý ho může cítit uvnitř svého těla. První, kdo jej ucítí, vysloví ANO, případně se projeví jakkoli jinak, aby dal najevo, že se povedlo skupině k tomuto bodu dojít.

Improvizace je tvořena rytmem a melodií. Každý z účastníků nabízí mnoho podnětů. Rytmus může udávat tik oka, mačkání ruky, i mluvená řeč. Ve všech těchto projevech je schovaná melodie a rytmus. Facilitátor musí být vnímavý a převzít jej od účastníků s citem. Poté, co je stanoven rytmus, se skupina rozdělí na dvě poloviny a každá z nich převezme melodii vytvořenou účastníky workshopu. Celá skupina za pomocí nástrojů, hlasů a jiných zvuků vytváří harmonii. Harmonii hudební i lidskou. Každý je dle svých možností zapojený a spoluvytváří prostor radosti a uvolnění. V tomto prostoru se stírají možnosti jednotlivých účastníků. Všichni si společně užívají vytvořenou energii, která plyne v prostoru vzájemného respektu.

Joy of Sound využívá během workshopu především strunné nástroje (housle, citera, kytary).  Zároveň vytváří další speciální nástroje, které jsou vyrobeny pro jednotlivé účastníky workshopu tak, aby maximálně podpořily jejich potenciál sebevyjádření. Dalším podpůrným prostředkem jsou speciální stojany na nástroje, které je umožňují zafixovat v potřebné poloze.

Během mého pobytu jsem měla možnost navštívit i další organizace, které se věnují sociální inkluzi. Organizaci Soundabout, která se věnuje podobně jako Joy of Sound využití hudby jako prostředku integrace. Divadelní skupinu Drama for all, jejíž účastníci jsou lidé se zrakovým, sluchovým i mentálním “postižením”. 

Zúčastnila jsem také několik přednášek zaměřených na spojitost mezi uměním a zdravím.

Práce dobrovolníka v Joy of Sound mi umožnila pracovat s různými věkovými skupinami. Sama jsem byla také v roli facilitátora integrativní skupiny, a mohla si vyzkoušet její vedení. Hudební workshop pro české a slovenské děti a jejich rodiče žijící v Londýně, využíval také konceptu Joy of Sound. Opět jsem se ujistila v tom, že hudba je magický prostředek, který stmeluje, uvolňuje a podporuje k sebevyjádření malé i velké.

Můj pobyt ve Velké Británii mě naučil, jakým způsobem vede hudba k rozvoji a podpoře lidského potenciálu a sebevyjádření u lidí, kteří mají různě omezené možnosti projevu. Ukázal mi nový pohled na handicapované osoby, a dal mi klíč k tomu, jak bořit bariéry mezi světem handicapovaných a zdravých osob. Nejdůležitější je vrátit zodpovědnost těm, kteří jsou někdy až příliš opečováváni svými osobními asistenty, a nastolit vzájemný respekt ke všem projevům lidského sebevyjádření.