Co je Bezmezí?

BEZMEZÍ, o. s.

 „Handicapovaný člověk pozná své skryté zdroje sil teprve tehdy, když se s ním jedná jako s normálním.“ Gottfried Keller


Bezmezí, o. s. je nezisková organizace, která usiluje o vzájemnou integraci zdravotně postižených nebo sociálně znevýhodněných osob a většinové populace. Využívá k tomu přirozené prostředky – interaktivní zážitkové semináře, umělecké a kulturní aktivity, při kterých se setkávají obě skupiny. Propaguje témata týkající se života zdravotně postižených osob prostřednictvím prezentačních aktivit pro veřejnost.

Jaké jsou naše cíle?

Cílem Bezmezí je vytvořit prostor bez umělých hranic a bariér, ve kterém jsou všichni rovnocennými partnery, bez ohledu na jakékoli znevýhodnění. Veškeré aktivity směřují ke vzájemnému pochopení, odstraňování předsudků a stereotypů vůči odlišným skupinám lidí.

Projekty

JINÝM POHLEDEM:
a)    Interaktivní zážitkové semináře, jejichž cílem je vzdělávání a osvěta vidící veřejnosti v oblasti života a vnímání osob s těžkým postižením zraku. Semináře jsou určené běžným nebo integrujícím školám jako součást vzdělávání a prevence sociálně patologických jevů, dále institucím (organizacím, firmám) a široké veřejnosti. Součástí těchto seminářů je i zážitkový taneční seminář LETMO (tanec poslepu).

b)   Teambuildingové semináře poslepu pro firmy, organizace a další skupiny: semináře jsou zaměřené na stmelení kolektivu, důvěru, souhru, spolupráci a komunikaci.

c)   Stánky BRNO JINÝM POHLEDEM, které jsou součástí různých příležitostí a akcí pro veřejnost.

UMĚNÍM K POZNÁNÍ
a)    projekt Stůj co stůj - pohybové a taneční semináře pro seniory;
b)    seminář modelování Axmanovou technikou pro zrakově postižené NA DOTEK;
c)    seminář MUZIKOTERAPIE.    

INICIATIVA NEVIDITELNÉ BARIÉRY: usiluje o koncepční řešení problému bariér ve veřejném prostředí pro osoby s těžkým postižením zraku.

Historie Bezmezí, o. s.

Bezmezí, o. s. vzniklo oficiálně 23. 6. 2010, kdy sdružení zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR. Nápad založit sdružení se však objevil již mnohem dříve. Reálnému založení se začal tento nápad přibližovat v zimě roku 2010, kdy se setkaly potenciální zakladatelky sdružení Lenka Pláteníková s Kateřinou H. Hanzlíkovou. Jedna toužila propojit tancem různorodé skupiny lidí a tancem obohatit vnímání sebe sama každého člověka, druhá se dlouhodobě zabývala problematikou zrakově postižených a chtěla ji přiblížit většinové společnosti. Takto se zrodil nápad propojovat lidi z různých skupin dohromady a zároveň podporovat jejich sebepoznání pomocí zážitkových seminářů. Koncem května roku 2010 se k dvojici přidala ještě Sandra Donáczi, která svými manažerskými zkušenostmi z umělecké oblasti přispěla k poměrně rychlému založení Bezmezí, o. s. V roce 2013 přivítalo Bezmezí, o. s. další neocenitelnou pomocnou ruku, když se k němu přidala další manažerská posila Hanka Šmerková.

Název Bezmezí vyjadřuje prostor bez mezí, který chceme lidem nabízet. Prostor bez umělých hranic a bariér, které člověku brání v jeho plnohodnotném sebevyjádření a brání také vzájemnému porozumění. Prostor, který boří jak psychické, tak i fyzické bariéry.