Není pochyb o tom, že děti milují houpačky. Zvláště pak ty závěsné, které jim umožní houpat se do závratných výšek. Ovšem když se podíváme na dětská hřiště, zjistíme, že právě tento typ z nich pomalu, ale jistě mizí.

Je to především z důvodu bezpečnosti – přeci jen, nejedná se zrovna o nejbezpečnější atrakci. To je možná také jedna z věcí, které na ní děti lákají. A majitelé hřiště samozřejmě nechtějí řešit soudy s rodiči, jejichž dítě si natlouklo, protože spadlo z houpačky.

houpacka1

Není tedy divu, že se této „díry na trhu“ chopili výrobci. Ti začali nabízet vlastní závěsné houpačky, které si můžete postavit na zahradě. Jsou poměrně oblíbené, a najdeme ji u mnoha rodinných domků. Našemu dítěti umožní houpat se, kdykoliv je to napadne, alespoň tedy při dobrém počasí.

Avšak co mají dělat ti, kteří zahradu nemají? I na ty výrobci myslí, či spíše z nich chtějí profitovat. Proto byla i na náš trh uvedena houpačka do bytu pro děti. Ta se obvykle připevňuje na dveřní rám, ale je možné ji ukotvit i ke stropu.

Zde je však potřeba vzít na vědomí určitá rizika, která ty venkovní nemají. Tou první je to, že pokud se zde člověk bude houpat vysoko, hrozí nebezpečí, že narazí do stropu. A co by to mohlo znamenat, není třeba říkat.

houpacka2

Dále je potřeba okolo mít dostatečný prostor. Je nutné si uvědomit, že se nejedná pouze o poloměr, který houpačka opisuje, ale je také nutné připočítat k této délce i nohy a mít okolo dostatek volného místa.

Pokud je navíc ukotvena ve dveřích, je třeba dávat vždy pozor, pokud do nich někdo vstupuje. Je jasné, že houpající se člověk příchozího obvykle včas neuvidí, zvlášť pokud přichází za jeho zády. To může být problém, zvláště pokud jde o děti, které se do dané místnosti prakticky vyřítí.

Pokud si však budete těchto rizik vědomi, jedná se rozhodně o něco, co potěší každé dítě.