Dříve než zalijete doma kávu horkou vodou, pÅ™edchází tomu, než se dostane do obchodu a na váš stůl, dlouhý proces. Nejdřív je tÅ™eba sklidit plody kávovníku, což se dÄ›je vÄ›tÅ¡inou ruÄnÄ› setřásáním na rozprostÅ™ené plachty nebo v menší míře pomocí sklízecích strojů. PÅ™ednost ruÄnímu sklízení se dává proto, že kávové bobule dozrávají na každém keÅ™i, i v rámci jedné rostliny, v různou dobu. Plody, které tímto způsobem sklízíme, je nutno co nejdříve, nejlépe ihned zpracovat. Je tÅ™eba zbavit je veÅ¡kerých vrstev, aniž by doÅ¡lo k poruÅ¡ení vlastního semene. DÄ›je se tak dvÄ›ma způsoby – buÄ suchou, nebo mokrou cestou.

Suchá a mokrá cesta

Ekonomicky výhodnÄ›jší suchá metoda se dnes již k získávání kvalitního zrna používá minimálnÄ›, neboÅ¥ pro získání opravdu kvalitního nápoje je lepší používání promývací Äi polopromývací metody. Tímto způsobem se získají opravdu kvalitní a Äistá zrna a navíc pomÄ›rnÄ› rychle. Kvalitní pražení, díky kterému má zrno vyrovnanou barvu zevnitÅ™ i zvenku, je na pohled matné až matnÄ› lesklé, je pak závÄ›reÄnou fází. Po té se zrno dostává do obchodů a odtud na váš stůl. Náš internetový obchod vám nabízí pouze nejkvalitnÄ›jší druhy káv.