Jsou introverti méně šťastní?

Introverti jsou velmi často zamlklejší a tišší povahy, více se uzavírají do sebe, hloubají nad věcmi, a proto mohou svým extrovertním přátelům připadat smutnější. Někteří z nich skutečně mají větší tendence k smutku a depresi, jelikož nad věcmi příliš přemýšlí. Otázka, zda jsou introverti skutečně nešťastnější lidé, nebo tak pouze působí, je otázkou spíše pro psychologa a nejde na ní snadno odpovědět. My pro Vás ale máme několik důvodů, proč by tomu tak být mohlo.
odpočinek u kávy
1.      Introverti více přemýšlí
Důvodem, proč mnozí introverti upadají do depresí je takzvaný „overthinking“, neboli přílišné přemýšlení nad něčím. Mnoho introvertů se s tímto problémem setkává a pokud se k němu připojí ještě například obsedantně kompulsivní porucha, může být velmi těžké s ním žít. Zkuste si představit, že se nemůžete zbavit jedné myšlenky, která Vás trýzní a ubližuje Vám. Nebo si zkuste představit, že celé dny ve volných chvílích přemýšlíte nad civilizačními světovými problémy a propadáte všeobecnému pesimismu.
2.      Introverti potřebují více času pro sebe
Introverti většinou potřebují nějaký čas, aby si odpočinuli od společnosti a věnovali se sami sobě. Pokud se jim tohoto důležitého času nedostane mnoho, můžou být v důsledku únavy podráždění, smutní, nebo nervózní. Pokud tedy máte nějakého introvertního přítele, vězte, že pokud odmítne pozvání do společnosti, není to osobní a potřebuje si čistě jen odpočinout.
lidé na večírku
3.      Nepochopení
Pokud se neřídíte radou, kterou jsme Vám dali v předchozím odstavci a nechcete introvertní potřeby pochopit, ani respektovat, tento bod Vám vysvětlí, proč jste pro introverta potenciálním problémem. Introverti totiž bývají často nepochopeni, což je logické, protože na rozdíl od svých extrovertních přátel o svých pocitech a potřebách mluví podstatně méně. Lidé tedy moc nechápou, proč chce jejich přítel odejít z večírku dřív, proč se raději baví s menším počtem lidí, nebo proč chce být o víkendu čistě sám. Z tohoto nepochopení pak pramení nespravedlivé a nevhodné chování ze stran extrovertů, kteří nejsou ochotni introvertovo chování respektovat.
Pokud si tyto body dobře zapamatujete a pokusíte se je pochopit a respektovat, nejeden Váš introvertní přítel Vám za to poděkuje.

Psychopati

Psychopatie je disociální porucha osobnosti, kdy jedinec vykazuje známky chování, které nejsou v souladu s morálkou a etikou. Má ledové srdce a nezajímá ho nic jiného, než je on sám. Tito lidé bývají často ve vysokých pozicích, protože pro to mají předpoklady. Příbuznou nemocí je sociopatie, která je charakteristická špatnými sociálními vztahy z důvodu nepřizpůsobivosti. Psychopatie je narozdíl od této poruchy vrozená. V mozku mají psychopati méně buněk v prefrontální části, která je také zodpovědná za empatii, a proto nemají žádné city. Obecně se doporučuje si s těmito lidmi nic nezačínat, nemusí to končit zrovna dobře.
Jak je tedy poznat?
žena, zrzavé, kudrnaté

Srdce z ledu
Jak už bylo výše zmíněno, neprojevují žádnou empatii, nad bolestí svých obětí si libují. Mívají navíc ještě nějakou psychickou poruchu, například pedofílii, neurózu nebo sadismus.
Manipulace a lhaní
Citové vydírání a celkově útok na emoční stránku je jim blízké. Za vše můžou ostatní, ve kterých vzbuzují vinu. Navíc jsou to mistři ve lhaní, tudíž vám můžou vyprávět dokola své příběhy, na kterých není kouska pravdy. Pokud jim řeknete, že víte, že lžou, odmítají váš názor a vnucují vám svůj.
Egoismus
Já jsem nejlepší a nikdo jiný mě nezajímá. Mají pocit výjimečnosti, která jim neopravňuje nést zodpovědnost za své činy. Bývají agresivní a útoční, lidské vztahy jim nic moc neříkají, udržují je jen povrchně. Kdyby ale bylo nutno vybrat mezi sebou a jiným člověkem (který mu může být „blízký“), vybere vždy sebe.
Joker, muž
Falešná maska
Psychopati se na své okolí často tváří jako ti nejmírumilovnější tvorové, kteří za oponou dělají vše jen ve svůj prospěch. Pokud hovoří o morálních zásadách, pouze se snaží vzbudit dobrý dojem, protože jim nic takového jako morálka nemůže překazit plány. Navíc mají sklony k porušování pravidel, tudíž andělská tvářička je pouhou přetvářkou.
I přes to ale můžou být užiteční, protože se umí prosadit a jdou si za svými cíli. Pokud je nutné rozhodnout, kdo zemře, aby se zachránilo více životů, psychopat je správnou volbou ke konzultaci. Na světě se jich vyskytuje zhruba 5%.