Krása je vždycky v té naší duÅ¡i ÄlovÄ›ka, protože naÅ¡e duÅ¡e o nás vypovídá to, co cítíme, to, co chceme, co si pÅ™ejeme, po Äem  toužíme, a to nevidí druhý ÄlovÄ›k, se kterým mluvíme, protože ani podle oÄí nepoznáte prostÄ›, co si ten druhý ÄlovÄ›k myslí, nebo jak si co pÅ™eje, co byc chtÄ›l, co by jsi opravdu hroznÄ› moc přál. Takže na první dojem se nikdy nesmí dát, protože naÅ¡e duÅ¡e je vždycky úplnÄ› jináÄí, a naÅ¡e duÅ¡e je hlavnÄ› nejkrásnÄ›jší, protože aÅ¥ si o nás každý myslí, co chce, kdo chce, tak prostÄ› každý má prostÄ› takové to svoje já, které prostÄ› nás ovlivňuje, a my pÅ™esnÄ› víme jací jsme, a nás nedokáže posoudit druhý ÄlovÄ›k, ani za hodinu, ani za mÄ›síc, ani za půl roku.
 
Žena
 
To opravdu musí být minimálnÄ› roky, aby se ÄlovÄ›k opravdu s tím druhým ÄlovÄ›kem poznal, protože prostÄ› mi do té hloubi duÅ¡e toho druhého ÄlovÄ›ka nevidíme. Do ní vidí každý sám. UrÄitÄ› každý znáte svojí duÅ¡i, protože já tÅ™eba popravdÄ› to tak vnímám, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé udÄ›lají vÄ›ci, které bych já tÅ™eba vůbec ani neudÄ›lala, nebo bych si je nedovolila, a oni jsou jeÅ¡tÄ› tak drzý, že prostÄ› tÅ™eba nÄ›jaké vÄ›ci Å¡patné udÄ›lají, a já si říkám, ty jo, to bych si nikdy nedovolila, tohle udÄ›lat.
 
Žena
 
A protože prostÄ› moje duÅ¡e je prostÄ› jiná, a vidí to také troÅ¡ku jinak. Takže urÄitÄ› každý ÄlovÄ›k vÅ¡echno vnímá to okolí prostÄ› jiným způsobem, jiným pohledem, což je vlastnÄ› dobÅ™e, protože žádný ÄlovÄ›k není nikdy v niÄem stejný, lidé jsou prostÄ› od sebe odliÅ¡ní. Každý má úplnÄ› jiné plány, prostÄ› vÅ¡echno úplnÄ› jinak vyhodnoceno. Takže prostÄ›, opravdu je to velice důležité, aby opravdu vÅ¡echno fungovalo tak jak má. A urÄitÄ› ta naÅ¡e duÅ¡e prostÄ›, která je ukrytá, a která je opravdu skvÄ›lá, a my jsme spokojení sami se sebou, tak to je to nejkrásnÄ›jší, co nás v životÄ› může potkat, protože rozhodnÄ› nikdy nedÄ›lejte to Å¡patné, co vám pÅ™ijde Å¡patné, když to dÄ›lá ten druhý ÄlovÄ›k. Protože nikdy to neopakujte, protože pak to nemusí vaÅ¡e duÅ¡e pobrat.