Milé paní uÄitelky, pÅ™emýšleli jste nÄ›kdy o tom, co se vám vybaví pod pojmem výlet? DospÄ›lým, kteří nejsou Å¡kolou povinní jako vy, se pravdÄ›podobnÄ› vybaví rodinná dovolená, návÅ¡tÄ›va historické památky, popřípadÄ› nÄ›jaký zájezd aÅ¥ už jednodenní Äi vícedenní. Každé toto slovo ukrývá velké množství zážitků a příhod, dojmů, pocitů a splnÄ›ných přání. Jakmile vÅ¡ak pÅ™idáme k podstatnému jménu výlet přídavné jméno Å¡kolní, ocitneme se vÅ¡ichni najednou v dobÄ› svého dÄ›tství a mládí.

Ten správný Äas uÄinit poptávku

A najednou zde máme sousloví – Å¡kolní výlet. A jsme u jádra vÄ›ci. Jestli pak jste již pÅ™emýšleli o letoÅ¡ním výletÄ›? Ne, opravdu se neptáme příliÅ¡ brzy! ÄŒas kvapí mílovými kroky a než se nadÄ›jeme, budeme vítat první jarní den a to již mohou být vÅ¡echny zajímavé atraktivní výlety zadány. Pokud byste rády se svými dÄ›tmi navÅ¡tívily Å tramberk a jeho okolí, Rožnov pod RadhoÅ¡tÄ›m s Muzeem v přírodÄ› nebo KopÅ™ivnici s technickým muzeem Tatra, zadejte si poptávku prostÅ™ednictvím naÅ¡ich internetových stránek, případnÄ› nás kontaktujte telefonicky.