Starší lidé jistě pamatují, že pokud jste měli byt, zejména v paneláku, byli jste obvykle také členy příslušného bytového družstva. To rozhodovalo o tom, co se bude dít se společnými prostorami a o věcech, které se týkaly všech obyvatel domu.

Dnes však již tato družstva v podstatě zanikla, a byla v mnoha případech nahrazena společenstvím vlastníků jednotek. To funguje v podstatě na stejném způsobu – pořádají se pravidelné schůze, obvykle pod vedením předsedy, kde se jednotliví členové schází a kde se hlasováním rozhoduje o věcech, které se týkají každého z nich.

predseda1

Ovšem k tomu je zapotřebí, aby předseda dělal svou práci dobře. A to není nic lehkého. Ta totiž nespočívá jen ve svolávání schůzí, ale také v zařizování toho, aby se výsledky hlasování opravdu uskutečnily. Také je jeho povinností informovat se o nových zákonech a nařízeních, které by mohly mít na dům či jeho obyvatele vliv, a seznámit s nimi ostatní členy družstva.

Je tedy jasné, že to obnáší časté jednání s nejrůznějšími úřady. A jelikož i předsedové jsou lidé jako ostatní, kteří mají také své vlastní zaměstnání, je pochopitelné, že ne vždy na to mají čas. Ale co dělat, když pak předsedu právě z tohoto důvodu nikdo dělat nechce?

predseda2

Řešením může být profesionální předseda SVJ. Jedná se o člověka, který má funkci předsedy jako náplň práce. Obvykle nebydlí v daném domě, a často s ním nemá ani žádné spojení. Na druhou stranu však má potřebné právnické i jiné znalosti k tomu, aby tuto funkci dokázal vykonávat. Navíc, vzhledem k tomu, že se jedná o jeho zaměstnání, zde nehrozí nedostatek času.

Samozřejmě je nutné počítat s tím, že si za svou práci nechá zaplatit. A zde právě bývá nejčastější kámen úrazu. Proto je potřeba, aby se vlastníci předem dohodli, co považují za výhodnější – zda mít předsedu, který nemá takové znalosti a ani zdaleka tolik času, nebo toho, který obojí má, ale za svou práci si nechá zaplatit. Záleží to pak jen na nich.