Pokud si kupujeme auto, aÅ¥ už nové Äi ojeté, chceme, aby vyhovovalo naÅ¡im potÅ™ebám. Jen málokdo se vÅ¡ak zamyslí nad tím, co skuteÄnÄ› potÅ™ebujeme. Žádný typ vozu totiž není vhodný pro každého Å™idiÄe a do každé situace. Proto musíme nejprve uvážit, jak budeme automobil používat.

 

Zásadní otázka zní, jak moc s ním budeme jezdit, a na jaké vzdálenosti. Je totiž rozdíl v tom, pokud jej budeme používat pouze k přesunu mezi prací, obchodem a domovem a pokud s ním budeme jezdit na dlouhé cesty.

 

auto vhodné do města

 

V prvním případÄ› se mnohem více hodí menší vůz, který lze pomÄ›rnÄ› snadno zaparkovat. Podstatná by pro nás zde mÄ›la být spolehlivost a spotÅ™eba paliva, jelikož chceme pÅ™i dneÅ¡ních cenách tankovat co nejménÄ›. Ideální je také ponÄ›kud vÄ›tší zavazadlový prostor, kam můžeme dát velký nákup. Takovéto auto můžeme pak vzít i jednou za Äas na delší výlet.

 

Jiná situace nastane tehdy, pokud víte, že budete mnoho Äasu trávit na cestách. Zde je totiž potÅ™eba upÅ™ednostňovat úplnÄ› jiné parametry. Vůz vhodný na pojíždÄ›ní po mÄ›stÄ› se totiž pro takovýto styl života příliÅ¡ nehodí.

 

auto pro dálkové jízdy

 

Zde by nás mÄ›la zajímat síla motoru. Jelikož se budeme dostávat do nejrůznÄ›jších dopravních situací, musíme mít silný a spolehlivý motor. S nejvÄ›tší pravdÄ›podobností totiž budeme Äasto jezdit po dálnicích, a zde je to rozhodnÄ› potÅ™eba.

 

Důležitá je také dojezdová vzdálenost na plnou nádrž. Čím vÄ›tší bude, tím více omezíme tankování a tím uÅ¡etříme peníze. Navíc je menší nebezpeÄí, že nám nÄ›kde uprostÅ™ed cesty dojde benzin, což je také plus.

 

UpÅ™ednostňovat bychom mÄ›li silnÄ›jší vůz s vÄ›tším množstvím bezpeÄnostních prvků. PÅ™i dlouhých jízdách je totiž pravdÄ›podobnÄ›jší, že se dostaneme do dopravní nehody, a je tedy dobré se snažit, abychom z ní případnÄ› odeÅ¡li s minimálními následky.

 

Každý Å™idiÄ má tedy své potÅ™eby, a na to je nutné pamatovat. Tak budeme mít jistotu, že skuteÄnÄ› vybereme takové auto, se kterým budeme spokojeni.