Co nabízíme?

NEVIDITELNÉ BARIÉRY

NEVIDITELNÉ BARIÉRY

V srpnu 2011 proběhla jakou součást projektu Brno jiným pohledem odborná diskuse na téma Město a jeho neviditelné bariéry. Kromě veřejnosti, odborníků na problematiku zrakového postižení a lidí s těžkým zrakovým postižením se diskuse účastnili … Více »


ZÁŽITKOVÉ SEMINÁŘE

ZÁŽITKOVÉ SEMINÁŘE

Tyto semináře nabízí prostor pro vlastní sebepoznání a rozvíjení za pomocí tvorby nebo hry. Díky těmto seminářům je možné získat nový pohled nejen na sebe samého, ale i na své okolí. Napomáhají odstraňování komunikačních, psychických, … Více »


SEMINÁŘE EXPRESIVNÍ TERAPIE

SEMINÁŘE EXPRESIVNÍ TERAPIE

Za expresivní terapii jsou považovány ty formy terapie, které jsou neverbální, podpůrné a kreativního charakteru. Pracují s emocemi, které jsou vyjádřeny za pomoci tvůrčí činnosti a mohou napomáhat při procesu změny. Hlavním prvkem, se kterým … Více »