Kdo nám pomáhá?

Děkujeme

Děkujeme za finanční podporu projektu BEZ BARIÉR z grantu Projekty mobility osob ve výši 17 431 EUR.

Ateliéru Simpléz za grafickou a webovou prezentaci Bezmezí.

Nadaci Zdraví pro Moravu za finanční podporu projektu Stůj co stůj - taneční a pohybová terapie pro seniory, kterou jsme získali v roce 2013. Dále pak v roce 2014 částka 24.000 Kč od stejnojmenné nadace pokryla náklady Bezmezí, o. s. za lektorování, nákup pomůcek a propagaci. V roce 2015 nás nadace opět podpořila dvěma příspěvky. 20. 000 Kč jsme získali opět na projekt Stůj co stůj, 30. 000 Kč potom na projekt Ven z ulity - taneční a pohybová terapie pro psychiatrické klienty. Nadaci tímto vřele děkujeme!

Nadaci Umění pro zdraví za příspěvek 5.000 Kč v roce 2013, který byl použit na koupi pomůcek tanečních a pohybových seminářů pro seniory v rámci projektu Stůj co stůj. 

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, který podpořil ze sbírky Světluška projekt zážitkových seminářů. Výše podpory je 30.000 Kč. Děkujeme!

Za finanční podporu:
Zdenjovi, Zuzce, a malému Ninovi Borýskovým,
Aleně Ondrové,
Fankovi a Nicol Pavlicovým.

Za odbornou pomoc:
PhDr. Zitě Novákové, PhD. za spolupráci při zážitkových seminářích JINÝM POHLEDEM, a za odborné konzultace a zapůjčování pomůcek pro zrakově postižené.
Josefu Konečnému za cenné rady a zkušenosti, které se týkají architektonických bariér pro zrakově postižené ve městě.
České asociaci taneční a pohybové terapie TANTER.
Filipovi Stránskému za zdarma provedenou grafickou úpravu výroční zprávy 2011 a prezentačních letáků.

Domu umění města Brna za spolupráci a poskytování prostor pro akce Bezmezí.
Martině Bártové, za inspiraci, kreativitu, energii, prostě za spolupráci při akcích Bezmezí.
Našim nevidomým lektorkám: Kamile Koncové, Verči Höklové a Brendě, Peti Bezákové a Choperovi, Katce Lingové. 
Janě Pilgrové za výrobu brýlí, které simulují zrakové vady a za všechny výtvarně zaměřené práce pro Bezmezí.

Michalovi Jaškovi a Andrejce Vávrové za focení při akcích Bezmezí.
Janě Ševčik za věnování modelů k vydražení na akci Láska bez mezí.
Spáleným sušenkám  česko-slovensko-lotyšské dívčí kapele, která interpretuje tradiční taneční rytmy a melodie západní Afriky, že nám zahrála na akci Brno jiným pohledem bez nároku na honorář. 

Martinu Holíkovi za inspiraci k tématu Neviditelné bariéry.
Laďce Suché a Kristýně Brožkové za pomoc a podporu ve věcech PR a fundraisingu.
Michalovi Hečkovi za střih videoukázek na prezentaci k diskusi Město a jeho neviditelné bariéry.
Jiřímu Honzírkovi za moderování diskuse Město a jeho neviditelné bariéry.
Davidu Oplatkovi za pomoc s vyhledáváním grantů. 
Petru Březinovi za cenné rady v oblasti médií.
Paní Evě Buchtové za vedení účetnictví. 

A všem, kteří nás podporují a fandí nám!

Spolupracují s námi

Dům umění města Brna, Šárka Svobodová - spolupráce a poskytování prostor pro akce Bezmezí.
4AM Fórum pro architekturu, Barbora Šedivá - zdarma poskytování prostor pro akce Bezmezí.
Tyfloservis, o.p.s. - odborná spolupráce a konzultace k problematice zrakového postižení.
Škola pro výcvik vodících psů, Milan Dvořák -  odborná spolupráce a účast na akcích Bezmezí.
Domov pokojného stáří - Diecézní charita Brno. 
Mgr. Vratislav Bareš - zážitkové semináře Jiným pohledem.
Mgr. Gabriela Janíčková - zážitkový seminář modelování Axmanovou technikou Na dotek.
Mgr. Karolína Skřičková - muzikoterapeutické semináře.
Mgr. Klára Kolofíková - taneční a pohybové semináře.
Mgr. Jitka Mozorová - taneční a pohybové semináře. 
Josef Konečný - konzultant pro odstraňování architektonických bariér.
Ing.arch. Jan Foretník, PhD. - odborný asistent, VUT, Fakulta architektury Brno.
Mgr. Hana Šmerková - kulturní manažerka.
 

Dobrovolníci

Jiří Honzírek, Ema Fenclová, Markéta Szotáková, Olga Vaňková, Viktor Wildner, Jitka Hofbauerová, Jitka Martínková, Mirka Hanousková, Markéta Růžičková, Tomáš Juřička, Michal Jašek, David Oplatek a další.